Telèfon: (+34) 689 564 737

Avís legal

Política de Privadesa.

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem:

1. Objecte.

C.C. Pinxo Vallirana amb CIF G62919980 és un club privat d'amants del ciclisme de muntanya amb Domicili Social al Carrer Miquel Batlle, 10, 08759 Vallirana (Barcelona, Espanya).

Aquest Avís Legal regula la utilització d'aquest portal d'inscripcions per a les activitats que s'organitzen i ofereixen des del domini: https://inscripcion.online/PinxoVallirana.

La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació per part de l'Usuari de les condicions d'ús incloses en aquest Avís. En el cas que certs serveis continguts i / o eines oferts a través d'aquest "Portal" requerissin de l'aplicació condicions particulars aquestes es posaran a disposició de l'Usuari.

D'altra banda, el titular del web adverteix que, tant els continguts i serveis d'aquesta pàgina web com les pròpies condicions d'utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2. Condicions d'utilització.

L'Usuari es compromet a que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir-hi, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionats a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.

S'informa que en cas de ser menor d'edat haurà d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats. El titular del web no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses.

El "portal" només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l'usuari s'obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i d'acord amb les presents Condicions Generals d'Ús, a No utilitzar els serveis del "portal" per a la realització d'activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i l'ordre públic, assumint per part de l'usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant del titular del domini o tercers que puguin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entris altres i a títol enunciatiu i no limitatiu :

- Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d'aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d'aquesta manipulació o alteració per tercers

- Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i / o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris

- Introduir i / o Utilitzar programes d'ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d'informació de titular del domini

- Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.

- Amagar i falsejar l'origen de missatges de correu electrònic

- Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis

- Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d'aquesta pàgina, llevat que de disposi de l'autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

- Transmetre a tercers no autoritzats els noms d'Usuari i les claus d'accés

El titular del web no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d'Internet de tercers i la seva existència no implica que aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades pel titular del web ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d'aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Assegureu-vos que està conforme amb les polítiques de privacitat d'aquests terceres pàgines web abans de facilitar cap tipus d'informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l'ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li les pot exigir responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d'accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'Usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

L'usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

3. Política de venda, cancel·lació i devolució

Els imports pagats pels inscrits en concepte d'inscripció o de reserva d'inscripció no són retornables en cas de cancel·lació voluntària de la inscripció per part de la persona inscrita.

Només s'admet devolució en els següents casos:

  • errors en la transferència
  • ús fraudulent de la targeta

En aquests casos la devolució es produirà en un termini màxim de 5 dies naturals a partir del moment de la reclamació. Les reclamacions són gestionadas a travès del formulari de contacte d'aquest portal web.

4. Protecció de Dades.

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, CC Pinxo Vallirana amb CIF G62919980 informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web s'incorporaran i tractaran en un fitxer de la seva propietat i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta. En prémer el botó "ENVIAR", l'Usuari consent al tractament de les seves dades.

El titular del web es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per a dur a terme el servei demandat. Se li informarà si és el cas de l'obligatorietat de facilitar determinades dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació.

Igualment, com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d'acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Així mateix s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, notificant-ho a CC Pinxo Vallirana amb CIF G62919980.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, el titular del web es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

5. Ús de cookies

Aquest portal web empra cookies, tant pel seguiment de la sessió d'usuari, necessari pel procès d'inscripció, com per a la recaptació de dades anònimes de navegació per part de tercers, com Google Analytics o el widget social de Facebook.

A més s'utilitzen procediments automàtics de recollida s'informació anònima com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, planes visitades en aquest portal, domini ISP (Proveïdor d'Internet), etc. tot això amb la finalitat de recopilar estadístiques de trànsit i millorar els serveis prestats.

El titular del web guarda tota la informació recollida només per la cookie del procés d'inscripció, i permet que l'usuari accedeixi a la zona Les meves inscripcions (tècnicament és necessari l'ús de cookies). En canvi, la informaciór ecollida per les cookies de tercers (com Google Analytics i widgets socials com Facebook, Twitter, Youtube, etc...) té un format no personalitzat i és emmagatzemada en els servidors d'aquests tercers.

Les cookies localitzades en el seu ordinador no contenen el seu nom complet, ni tan sols la seva adreça IP. Després que la sessió de l'Usuari finalitzi, la informació continguda en les cookies ja no estarà a la nostra disposició.

Podeu configurar el vostre programa navegador de manera que us adverteixi de la presència de les cookies abans d'acceptar-les o, directament, configurar-lo perquè les rebutgi automàticament, en aquest cas pot ser que no tingui accés a tots els serveis d'aquest lloc web. El botó de "ajuda" del seu navegador li indicarà com fer-ho.

No necessita tenir instal·lades cookies per utilitzar o navegar per determinades parts d'aquesta pàgina web. Però sí per seguir el procés d'inscripció i posteriorment administrar les seves dades i fer els pagaments. Les vostres dades personals en cap moment es guarden al vostre navegador, sino als nostres servidors. A més, aquest portal empra un certificat SSL d'encriptació de 256-bits que garanteix que les vostres dades viatgen del vostre navegador al servidor sempre encriptades.

 

6. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola.


Tecnología exclusiva de INSCRIPCION.ONLINE


Revisar consentiments a cookies