Si ja ets sòci@ de Rumbau, no cal tornar a emplenar aquest formulari.

Fitxa Sòci@
Club Rumbau

Inscripció general

Si vol inscriure la seva filla al Club Rumbau ha de seguir els següents passos:
  1. Inscripció: Emplenar el Formulari.
  2. Entrevista: El Club contactarà amb els pares per a concertar una entrevista personal.
  3. Aceptació d'Associada: Rebràs un correu electrònic confirmant l'acceptació de sòcia.
  4. Pagament: 35 euros de matrícula que es cobrarà juntament amb la primera mensualitat.*

*El pagament de la matrícula es realitza una única vegada. En cas de donar-se de baixa, si un día tornés a ser sòcia, no hauries de pagar novament la matrícula.

Dades d'accés per gestionar la seva inscripció

(pregunta anti-robots)

Vostè podrà accedir al nostre sistema amb l'adreça de correu i contrasenya que aquí especifiqui. Se li enviarà un correu electrònic que inclou un enllaç que necessàriament ha de visitar com a mesura de seguretat per a validar i confirmar el seu correu

Els administradors d'aquesta plataforma no atendran la seva inscripció fins que no realitzi aquesta validació. Li recomanem que revisi la seva carpeta de spam si en un temps prudencial no rep el correu de validació a la seva bústia.

Si realitza vàries inscripcions pot emprar la mateixa adreça de correu per gestionar-les totes, però haurà de validar el correu per a cada nova inscripció, per seguretat. El sistema es quedarà amb la darrera contrasenya que posi.

 

Curs escolar

 

Formulari d'inscripció

Dades personals FILLA

Dades de contacte

Dades dels pares

Activitats

Marqui les activitats i serveis als que s'inscriu.

Domiciliació bancària

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar el seu compte i a l’entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Autoritzacions

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS. Autoritzo a la meva filla a assistir i participar a les activitats de l'Associació per la Infància, Joventut i la Dona Rumbau i l’Associació Cultural Esportiva i Social Xaragall. Igualment, es declara coneixedor de les condicions de participació, del projecte educatiu, de la normativa de l’activitat i de les activitats que es duen a terme.

ACTIVITATS FORA DE LA SEU. Assistir a les activitats que s’organitzin fora de la seu: sortides, excursions, caps de setmana i/o colònies.

TRANSPORT. La meva filla pot participar en activitats en les que calgui ser transportat per vehicles privats.

DRETS D'IMATGE. la publicació i utilització sense ànim de lucre i conforme a la legislació vigent, per qualsevol procediment o suport, de la imatge, nom i veu de la meva filla per a fins propis i activitats organitzades per l'Associació per la Infància, Joventut i la Dona Rumbau i l’Associació Cultural Esportiva i Social Xaragall i les associacions que participen, així com a les publicacions, pàgina web, vídeos i altres materials propis.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES. En compliment de la LOPD 3/2018 s’entendrà que totes les dades personals han estat facilitades a l'Associació per la Infància, Joventut i la Dona Rumbau i l’Associació Cultural Esportiva i Social Xaragall amb l’autorització expressa perquè siguin incorporades en un fitxer de tractament automatitzat. Així mateix, s’informa que podrà exercitar, respecte de les dades personals facilitades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic i solicitar, en el seu cas, que se li remitin les dades de caràcter personal que obrin en els fitxers de l’Associació als efectes de la seva consulta, o la seva possible rectificació, o bé es cancel·li i/o revoqui l’autorització.

Import

Total: 35.00 EUR
Pagaments periòdics:

4 pagos mensuales
de 32.00 EUR
a partir del 01/10/2021

Signatura manuscrita

Podeu signar amb el dit si la vostra pantalla és tàctil, o bé pujar una foto de la vostra signatura sobre paper. En qualsevol cas, aquesta signatura atorga caràcter legal al vostre consentiment sobre les condicions expressades als Termes i condicions esmentades en aquest formulari.

  Dibuixar
(només pantalla tàctil)
  Pujar foto
(signatura sobre paper)

  Dibuixar

Signar aquí

  Pujar foto

Enviar

 

Rumbau
Associació per la Infància, Joventut i la Dona Rumbau

Carrer Santa Anna, 18
08901 L'Hospitalet de Llobregat
 info@rumbau.es
www.rumbau.es
 


Tecnología exclusiva de INSCRIPCION.ONLINE


Revisar consentiments a cookies