Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya

El Registre té com a objecte la identificació de les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

Veure la normativa

"Si teniu el títol i carnet de monitor/a o de director/a, expedit per la Direcció General de Joventut, ja esteu inscrits/es d’ofici al Registre i no cal que feu cap tràmit.
Aquest tràmit només es pot fer per internet"

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit: 

  • Diploma monitor/a-director/a d'una altra Comunitat Autònoma o Certificat de professionalitat o Titulació de cicle formatiu

Si tens la TITULACIÓ DE MONITOR/A O DIRECTOR/A d'una altra
comunitat autònoma:
Còpia digitalitzada del diploma de monitor/a o de director/a d'activitats de
lleure infantil i juvenil expedit per la organisme homòleg a la Direcció
General de Joventut d'una altra comunitat autònoma.

  • Certificat de pràctiques/experiència 
  • Justificant de pagament de la taxa per a l'expedició del títol acadèmic o professional presentat . En cas de presentar el resguard de sol·licitud del títol acadèmic o resolució positiva del SOC
  • Copia del DNI o NIE del titular
  • Si no s'autoritza la comprovació per mitjans telemàtics, caldrà presentar fotocòpia compulsa del DNI o NIE del sol.licitant

Iniciar el tràmit en aquest enllaç

 

 

               

© 2023 · FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA
Carrer Muntaner, 341, 3r 2a · 08021 BARCELONA · Tel. 933 633 825.


Desenvolupat per INSCRIPCION.ONLINE

Revisar consentiments a cookies