Normativa Participants (en castellano)


NORMATIVA  PARTICIPANTS

1. Normes de Conducta 

2. Protocol d'actuació davant comportaments inadequats i inacceptables

3. Protocol d'actuació davant infraccions de les normes de conducta 

 

1.    Normes de Conducta 

Creiem que les següents normes de conducta o convivència ens ajudaran a proporcionar un ambient segur, de benestar i confiança que necessitem per complir la nostra Missió i objectius:

A)   Respectar i acatar les indicacions de les monitores.

Dins la colònia, les monitores són les responsables de vetllar per la seguretat i benestar de les participants. És important que  respectin les seves indicacions i hi acudeixin  sempre que ho necessitin.

B)   Respecte a la resta de participants, monitors activitats externes i personal de la casa de colònies.

Queda prohibit :

·         Entrar a les habitacions d'altres participants i de les monitores.

·         Utilitzar un llenguatge inapropiat ( paraulotes o llenguatge obscè)

·         Insultar o posar mots

·         Amenaçar verbalment o físicament

·         Prendre les coses de les altres participants sense permís

 C)   Respectar les instal·lacions de la casa

·         Mantenir l'ordre i neteja de les habitacions i zones comunes.

·         No pintar o enganxar adhesius a les portes, finestres o parets de les habitacions.

·         Els desperfectes ocasionats conscientment, seran assumits per la o les participants responsables.

D)   No es poden portar ni consumir tàbac (ni cigarret electrònic) o alcohol ni substàncies tòxiques (drogues)

 E)   No es poden portar objectes perillosos com navalles, ganivets, petards, etc.

 F)   Està prohibit portar elements electrònics com telèfons mòbils, iPads, smartwatch o qualsevol aparell que tingui connexió a internet.

Per a les convivències que només estan dirigides a batxillerat, està permès l'ús del mòbil, però es recomana no portar-ho per a facilitar un clima de convivència i diàleg. En qualsevol cas, la Fundació Montblanc i les associacions , no es faran responsables de la pèrdua o dany a aquests dispositius. 

 G)  En el  cas de les colònies en les quals se’ls hi permet un temps lliure per fer trucades a les seves famílies, queda terminantment prohibit treure fotografies o gravar les altres participants.

 H)   Es recomana no portar objectes de valor: diners,  joies, rellotges, etc.

 En cas de pèrdua d'aquests, la Fundació Montblanc no se'n fa responsable.

I)     Fer ús de roba adequada. Portar roba còmoda que permeti moure's i fer esport. Tampoc recomanem que portin roba nova de marca.

J)    Ús de la piscina:

·         Sempre sota la supervisió de les monitores o personal específic de salvament, en el seu cas.

·         No realitzar jocs perillosos a l'aigua

·         Seguir les indicacions de seguretat del recinte.

K)   Objectes perduts: Portar-lo immediatament a la monitora perquè localitzi la seva propietària.

2.    Protocol d'actuació davant comportaments inadequats i inacceptables

Considerem comportaments inacceptables els següents:

·         Agressió fisica o verbal a les participants o monitores. (Bullying)

·         Sortir de la casa de colònies sense permís.

·         Portar i consumir alcohol o algun tipus de droga.

·         Faltes contínues d'indisciplina i de respecte a les altres participants o a les monitores.

 

     Actuació : Davant d'aquests comportaments, l'expulsió serà immediata, en aquest cas, la participant o el seu representant legal haurà d'assumir les despeses de transport i les indemnitzacions pels danys i perjudicis que hagin pogut ocasionar. Tampoc tindrà dret a cap reemborsament del preu de la colònia.

 

3.    Protocol d'actuació davant infraccions de les normes de conducta

Davant la infracció de les normes de conducta es procedirà de la manera següent:

a)    Primer avís verbal:  Si la infracció s'ha comès de forma personal, la monitora parlarà amb la participant en privat i li comentarà la importància de complir la norma i de la seva transcendència en la resta del grup. Li demanarà un compromís de no tornar-la a infringir.

Si la infracció s'ha comès en grup, es reunirà a les participants implicades i es procedirà de la mateixa manera.

b)    Segon avís: Quan la norma s'infringeixi per segona vegada o bé el comportament sigui inadequat (falta de disciplina i respecte) se l’imposarà a la participant no poder participar d'alguna activitat en concret que decideixi la monitora i que li permeti reflexionar sobre la seva conducta. El temps de reflexió serà d'acord a l'edat de la(s) participant(s). Si aquest comportament ha causat un dany a una altra persona, per exemple un insult, se li demanarà que es disculpi davant la persona. Passat el temps de reflexió, se li demanarà que concreti com es comportarà en endavant.

c)    Tercera vegada: Quan la norma es trenqui per tercera vegada, llavors la Directora de la colònia trucarà als pares per  posar-los al corrent de la situació i explicar-li com estem gestionant la situació.

 

 

 

               

© 2023 · FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA
Carrer Muntaner, 341, 3r 2a · 08021 BARCELONA · Tel. 933 633 825.


Desenvolupat per INSCRIPCION.ONLINE

Revisar consentiments a cookies